Panel : “Türkiye’de Azınlık Olmak Anketi” Işığında Türkiye Ermeni Toplumuna Bir Bakış

[ A+ ] /[ A- ]

Yazın başlayan ‘Türkiye’de Azınlık Olmak’ Anketinin, hazırlık, uygulama, sonuçların açıklanması evrelerinden sonra şimdi de değerlendirmesi aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Bu pazar günü (25.11.2007) saat 18:00 da Getronagan Okulundan Yetişenler derneğinde Ohannes Kılıçdağı ve Doç Dr. Ferhat Kentel ile bir panel ve tartışma oturumu gerçekleştireceğiz. Bu etkinlik ile anket ile ilgili, hazırlanmasından metodolojisine, gidilen yerlerden sonuçların değerlendirilmesine her konuda bir bilgilendirme ve tartışma ortamı yaratmayı amaçlıyoruz.