Nor Zartonk: Tek Adam Rejimine HAYIR !

Cumhuriyet tarihi boyunca anayasalar toplumsal uzlaşı metinleri olarak değil, gücü eline geçiren iktidar odaklarının iktidarlarının meşruiyetinin ve devamlılığının bir aracı olarak hazırlanmışlardır. Bu anlayışla ortaya çıkarılan metinler toplumun pek çok kesimini tatmin etmediği gibi ilgili […]

Konferans: “Türkiye’deki totaliterleşme eğilimi karşısında demokratik direnişin yolları”

Nor Zartonk‘tan Alexis KALK Paris’te Gerçekleşen Uluslararası Konferansta Konuştu 21 Eylül’de Paris’te Avrupa Irkçılık Karşıtı Hareket’in (EGAM) organize ettiği “Türkiye’deki totaliterleşme eğilimi karşısında demokratik direnişin yolları” başlıklı uluslarası konferans gerçekleştirildi. Konferans kapsamında Science Po Paris’te […]