Tiyatro Tarihimize Ait Çok Kültürlü Bir Politik Tiyatro Girişimi : Vartovyan Kumpanyası Ve Yeni Osmanlılar Hareketi

[ A+ ] /[ A- ]

Konuşmacılar : Boğos Çalgıcıoğlu-Fırat Güllü
Yer : Getronagan Lisesi Mezunlar Derneği Lokali
Zaman : 13 Ocak 2008 Pazar 17:00

Konuşmacılarımız diyor ki;

Osmanlı tiyatrosu tarihi Cumhuriyet sonrasında çeşitli araştırmacılar tarafından ele alındı, kimileri yaşadıklarını gördüklerini anlattılar, kimileri ise sosyal bilimler alanının bilimsel disiplini içerisinde hareket etmeye çalıştılar. Ancak bu çabaların büyük bir bölümünün ortak bir noktası vardı ki bu aynı zamanda hepsinin en temel eksikliğiydi: Cumhuriyet dönemi araştırmacıları Osmanlı tiyatrosu gibi çokkültürlü bir olguyu tek boyutlu bir çerçeve içerisinden, “ulusalcı” bir tarih paradigması içerisine sıkıştırarak ele almayı tercih ettiler. Konu ile ilgili literatür hep “Türk Tiyatrosu” başlığıyla önümüze sunuldu, dolayısıyla hep eksik kaldı, bir parçası hep görmezden gelindi.

Bu seminer/konferans Osmanlı tiyatrosu tarihini alternatif bir yaklaşımla ele almayı amaç edinen bir girişimin ilk sonuçlarından birisi olarak görülebilir. Bu alternatif yaklaşım Osmanlı tiyatrosu tarihini gerçekte olduğu gibi, yani çokkültürlü bir girişim olarak mercek altına almayı amaçlamaktadır. Seminer/konferans, kadrosunu büyük oranda Ermenilerin oluşturduğu Vartovyan Kumpanyası ile Müslüman entelektüellerin birlikte geliştirdikleri tiyatroyu politikleştirmeye dönük bir girişimin hikayesini konu edinmekte. Söz konusu girişimi ele alırken, bu topraklarda yaşayan tiyatrocular olarak bir “devekuşu kompleksi” geliştirmeden kendi kültür tarihimizdeki kimi çarpıklıklarla, ilişkileri yozlaştıran tutucu iktidar algılamalarıyla ve halklar arasında gerçek bir paylaşımın yaşanmasını mümkün kılmayan yapısal bozukluklarla ilgili kimi gerçekleri dile getirmeye çalışacağız.

Getronagan Okulundan Yetisenler Dernegi