Main menu:Arama

Arşiv

Arşiv

Տարի մը Առաջ Քամփ Արմէնը Ազատագրուեցաւ

Kamp Armen 175. Gün

Քամփ Արմէնը ճիշտ տարի մը առաջ 175 օրուայ դիմադրութենէ մը ետք հայ ժողովուրդին վերադարձուեցաւ:

Այս օրերուն, երբ ֆաշական մտայնութիւնը կը յարձակի ժողովուրդներուն , պէտք է վերյիշենք 175 օրուայ այս դիմադրութիւնը, որուն մաս կազմած էին բոլոր ճնշուողները: Քամփ Արմէնի դիմադրութիւնը յոյս ներշնչած է բոլոր ժողովուրդներուն, որոնք իրենց դիմադրութիւնը կը շարունակեն այս հողերուն վրայ:

Քամփ Արմէնի վերադարձման վերաբերեալ 27 հոկտեմբեր 2015ին Նոր Զարթօնքի կողմէ հրապարակուած մամլոյ հաղորդագրութիւնը.

Վերաբերեալ՝ Ուղղուած Մամլոյ եւ Ընդհանուր Հասարակութեան,

Քամփ Արմէնը 27 Հոգտեմբեր 2015ին, մեր դիմադրութեան 175րդ օրը, վերադարձուեցաւ Կէտիկփաշայի Աւետարանական Եկեղեցւոյ Հիմնարկութեան, այսինքն հայ ժողովուրդին:

Նախ եւ առաջ, մեր խորին շնորհակալութիւնները կը յայտնենք Քամփ Արմէնի փլուզումի ցանկության դրսեւորման օրուան ի վեր, տեղի ունեցած բոլոր ճնշումներուն եւ յարձակումներուն հանդերձ՝ առանց նահանջելու դիմադրող ու պայքարող եւ մեզ հետ զօրակցելով համերաշխութիւն ցուցաբերող տարբեր ազգութիւններու եւ կրօնքներու պատկանող բարեկամներուն, այս պայքարին երանգ եւ խրախուսանք ներշնջող արուեստագէտներուն, սոյն պայքարին համար հնարաւոր գետին մը պատրաստող Թուզլայի բնակիչներուն, դիմադրութեան հրապարակը կազմակերպուած ասուլիս եւ զրոյցներու իրականացման համար իրենց նպաստը բերող ակադեմականներուն, գրողներուն, հետազօտողներուն եւ լրագրողներուն, իրենց այցելութիւններով եւ աշխատանքով մեր դիմադրութեան նպաստող կուսակցութիւններու, միութիւններու եւ բանուորական կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներուն, երեսփոխաններուն, իրենց նպաստը չզլացող Քամփ Արմէնի նախկին սաներուն, այս նիւթը օրակարգի բերող մամլոյ աշխատողներուն, այս հարցին լուծման համար կամաւորապէս ջանք թափող բարեկամներուն եւ իրենց կենսոլորտը 175 օր շարունակ մեզ հետ բաժնեկցող բոլոր կենդանիներուն եւ բոյսերուն: Անոնք միայն թէ քամփին վերադարձումին չնպաստեցին, ինչպէս նաեւ իրենց ցուցաբերած զօրակցութեան ոգիով ու ներկայութեամբ Քամփ Արմէնը նոր նշանակութիւններ ստացաւ:

Դիմադրութեան ընթացքին, մենք միասնաբար ջանացինք Քամփ Արմէնի ոգիին համապատասխան քաղաքակրթութիւն մը կերտել: Յաջողեցանք զիրար լսել, մեր նախապաշարումները ոչնչացնել, առկայ հարցերուն միասնական լուծումներ որոնել, միասնաբար պայքարիլ եւ այսպէսով վառ պահել զօրակցութեան ոգին: Հետեւաբար, այս միատեղ գոյատեւումի եւ պայքարի գործադրութիւնը մեր բոլորիս համար շատ արժէքաւոր ու դրական հետեւանքներ նախատեսող պատմական փորձառութիւն մը եղաւ: Քամփ Արմէնի դիմադրութիւնը ո՛չ միայն հայ ժողովուրդին, այլ ժողովուրդավարութեան եւ հաւասարութեան ուղղուած պայքարի համար ալ կարեւոր ձեռքբերումներ ունեցաւ: Յուսով ենք, որ այս ձեռքբերումները այժմ շարունակուող դիմադրութիւններուն եւ դիմադրողներուն յոյս կը ներշնչէ:
Հայոց ցեղասպանութեան հարիւրամեակին փլուզումը պահանջուող հայ որբանոց մը, տարակոյս չկայ որ հայ ժողովուրդին անընդհատ զգացած ցաւը աւելի կը խորացներ: Ինչպէս հարիւր տարի առաջ, վերստին մեր տարածքէն եւ բոյնէն բռնի ուժով կը հրաժարուէինք եւ այս փլուզումով մեր յիշողութիւնը կը փափաքէին ջնջել: Այս վտանգին չէինք կրնար անձայն եւ անշշուկ համակերպիլ: Ինչպէս Ռաքէլ Տինքը կը նշէ. «Եթէ դիմադրութիւն կայ, յոյս ալ կայ:» Ներկայ իրավիճակը մէկ անգամ եւս կը փաստէ կազմակերպուած պայքարին կարեւորութիւնը եւ ուժը: Այսօր ժողովուրդական միջոցներով եւ վճռանակօրէն մեր տարած պայքարը արդիւնաւէտ եղած եւ Քամփ Արմէնը իր պատկանած տեղը վերադարձուցած է:

Ինչպէս անընդհատ կը յայտնենք, տարակոյս չկայ, որ Հայ ժողովուրդին ուղղուած յարձակումները եւ բռնագրաւումները միայն Քամփ Արմէնով սահամանափակուած չեն: Լքուած կալուածներու մասին օրէնքներէն մինչեւ «1936ի յայտարարագիրը» բռնագրաւուած համայնքային կալուածներու վերադարձումը դեռ մեր հրատապ հարցերէն մէկը կը հանդիսանայ: Սակայն աւելի կարեւորը, Հրանդ Տինքի, Մարիցա Քիւչիւքի եւ Սեւակ Պալըգճըի ոճիռներուն դատավարութեան անարդար ընթացքն է: Առաւել եւս, շատ աւելի կարեւոր հարց մըն է մեր գոյատեւած տարածքին վրայ ո՛չ միայն հայոց, այլ ժողովուրդներուն ալ ամէն օր ֆիզիքական եւ մշակութային փլուզումներու, կոտորածներու եւ ցեղասպանութիւններու ենթարկումն է: 6 մայիսէն ի վեր հարիւրաւոր անձինք մահացաւ: Խորապէս կը զգանք այս ցաւը: Կը մաղթենք, որ Քամփ Արմէնին վերադարձումը հաւասար քաղաքացիութեան հիման վրայ եւ խաղաղ միատեղ կեանք մը կառուցելու առաջին քայլը կը հանդիսանայ:

Քամփ Արմէնին վերադարձումը պէտք է գնահատուի ո՛չ թէ իբրեւ մեր պահանջատիրութիւնը ջրելու միջոց մը, այլ որպէս ձեռքբերում մը՝ յանուն անարդարութեան վերացումին, միատեղ գոյատեւումին եւ ժողովուրդավարութեան: Այս դիմադրութեան 175 օրէ ի վեր շարունակութեան, փոքր թէ երէց, իր նպաստը բերած եւ ժողվուրդավարական ու ազատական բարքերու շուրջ «Գոյութիւն ունէինք, կը գոյատեւենք եւ պիտի գոյատեւենք» բացագանչող հայ ժողովուրդը պարփակող պայքարի եւ զօրակցութեան ոգին ընկերային առումով մեր կարեւորագոյն ձեռքբերումներէն մէկը եղած է: Այժմ մեր պարտականութիւնը, մեր ապագային համար Քամփ Արմէնի ոգիին յարատեւ պահպանումն է: Սկիզբէն ի վեր, հաւատք եւ վճռականութիւնով Քամփ Արմէնին տէր կանգնող եւ իրենց ճիգերով մեր միասնական ուժը փաստող անհատները կ’ողջունենք մեր անկեղծ զգացումներով:

175 օր յետոյ, կոտորածներէն վերապրողներուն, Քամփ Արմէնի որբերուն եւ Հրանդ Տինքին յուշերուն, յիշողութեան, մանկութեան եւ իրենց կեանքը, զօրակցութիւնը ու վիշտը բաժնեկցելու փորձառութիւնը սորված քաղաքակրթութեան՝ Քամփ Արմէնին տիրանալու արդար հպարտութիւնը կը զգանք: Մենք միայն մեր պատմական պատասխանատուութիւնը եւ Հրանդ Տինքին տուած մեր խօստումը կատարելու համար ջանք թափեցինք: Այս յաղթանակը, գլխաւորաբար հայ ժողովուրդին եւ Թուրքիոյ ժողովուրդներուն՝ Քամփ Արմէնի մէջ նոր կեանքը կերտողներուն է:

Ի յիշատակ պատմութեան ընթացքին հաւասարութեան, ազատութեան եւ արդարութեան համար պայքարողներուն, այժմ ամէն ուր Քամփ Արմէնի պիտի վերածենք, մեր ապրած դժոխքի հուրը պիտի մարենք եւ դրախտը միասին պիտի կառուցենք: Քամփ Արմէնի համար մղուած պայքարը ո՛չ թէ վերջաւորութիւն, այլ սկիզբ մըն է:

Հրանդ Տինքի խօսքերը թող մեր ճամբան լուսաւորէ.

«Եռացող դժոխքները» մէկ դի թողելով «պատրաստ դրախտները» խոյս տալ, նախ եւ առաջ, բնաւորութեանս հետ չէր պատշաճիր: Մենք իր բնակած դժոխքները դրախտի վերածել պահանջողներէն էինք: Թուրքիոյ մէջ մնալ ու ապրիլը թէ՛ մեր իսկական փափաքը եւ թէ Թուրքիոյ մէջ ժողովուրդավարութեան պայքար տանող, մեզ աջակցող ծանօթ ու անծանօթ հազարաւոր մարդկանց հանդէպ մեր յարգանքի տուրքն էր: Պիտի մնայինք ու պայքարէինք:»

Այո, մնացինք, պայքարեցինք եւ յաղթեցինք:

Կէցցէ՛ ժողովուրդներու զօրակցութիւնը:

Նոր Զարթօնք

Bir Yıl Önce Zafer Direnenlerin Oldu

Kamp Armen 175. Gün

Kamp Armen bundan tam 1 yıl önce 175 günlük büyük bir direniş ile Ermeni halkına geri kazandırıldı. İçinden geçtiğimiz; muktedirlerin fütursuzca halklara saldırdığı ve faşizmin sıradanlaştığı günlerde, tüm ezilenlerin katıldığı bu 175 günlük direnişi tekrar hatırlamalıyız. Kamp Armen Direnişi halen coğrafyamızın farklı yerlerinde direnen tüm halklar için bir umuttur.

Kamp Armen’in alınmasına dair 27 Ekim 2015’te Nor Zartonk’un yapmış olduğu açıklama:

Basına ve Kamuoyuna,

Kamp Armen, 27 Ekim 2015 günü, direnişimizin 175. gününde gerçek sahibi olan Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi Vakfına yani Ermeni halkına iade edilmiştir.

Öncelikle, Kamp Armen’in yıkılmak istendiği günden bu yana tüm baskılara, saldırılara rağmen yılmadan yorulmadan dik duran, dayanışmayı sürdürüp bizleri hiç yalnız bırakmayan her halktan ve inançtan dostlarımıza; mücadeleye renk katan sanatçı dostlarımıza; mücadeleyi olanaklı kılan Tuzlalılar’a; direniş alanında düzenlediğimiz panel ve söyleşilerde bizlere destek olup ufkumuzu genişleten tüm akademisyen, yazar, araştırmacı ve gazeteci dostlarımıza; gerek ziyaretleri gerekse yürüttükleri çalışmalar ile direnişe güç katan siyasi parti, dernek, sendika ve emek örgütü temsilcileri ile milletvekillerine; desteklerini esirgemeyen Kamp Armen yetişenlerine; konuyu kamuyounun gündemine taşıyan basın emekçilerine; çözüm için inisiyatif alıp çabalayan dostlara ve yaşam alanlarını 175 gün boyunca bizlerle paylaşan tüm canlılara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onlar sadece kampın iadesine katkı sunmadılar aynı zamanda sergiledikleri dayanışma ruhu ve varlıkları ile Kamp Armen’e yeni anlamlar kattılar.

Direniş boyunca Kamp Armen’in ruhuna uygun bir uygarlığı hep birlikte inşa etmeye çalıştık. Birbirimizi dinlemeyi, önyargılarımızı kırmayı, sorunlarımızı ortaklaştırmayı, birlikte mücadele etmeyi ve böylece dayanışmayı yükseltmeyi başardık. İşte bu bir arada yaşama ve birlikte mücadele pratiği kuşkusuz hepimiz için çok kıymetli, önaçıcı ve tarihi bir deneyim oldu. Kamp Armen Direnişi sadece Ermeni halkı için değil, demokrasi ve eşitlik mücadelesi için de önemli kazanımlardan birisidir. Bu kazanımın, hailihazırda devam eden tüm direnişlere ve direnenlere umut verdiğini umuyoruz.

Ermeni Soykırımı’nın 100. yılında yıkılmak istenen bir Ermeni yetimhanesi kuşkusuz Ermeni halkının sürekli içinde yaşadığı travmayı daha da derinleştiriyordu. 100 yıl önce olduğu gibi yine yerimizden, yurdumuzdan ediliyor ve yıkımla bir kez daha varlığımızın hafızası silinmek isteniyordu. Bu yıkıma sessiz sedasız bir şekilde razı gelemezdik. Rakel Dink’in dediği gibi „Direniş varsa umut da vardı!“ ve gelinen noktada örgütlü mücadelenin önemi ve gücü bir kez daha ispatlanmış oldu. Bugün demokratik yollardan ve kararlılıkla sürdürülen mücadelemiz meyvesini vermiş, Kamp Armen ait olduğu yere geri dönmüştür.

Kuşkusuz sürekli dile getirdiğimiz üzere Ermeni Halkına yönelik saldırı ve gasplar sadece Kamp Armen ile sınırlı değildir. Emval-i Metruke kanunlarından “1936 Beyannamesine”, gasp edilmiş olan kamusal mülklerin iadesi ciddi bir sorun olarak hala önümüzde durmaktadır. Ancak daha da önemlisi, Hrant Dink, Maritsa Küçük ve Sevag Balıkçı cinayet davalarının adaletsizlik içerisinde çırpınıyor olmasıdır. Daha da önemlisi, yaşadığımız bu topraklarda sadece Ermeniler’in değil, tüm ötekilerin her gün kültürel ve fiziki yıkımlarla, kıyımlarla, soykırımlarla karşı karşı kalıyor olmasıdır. 6 Mayıstan bu yana yüzlerce insan yaşamını yitirmiştir. Bu acıyı en derinimizde hissediyoruz. Kamp Armen’in iadesinin, eşit yurttaşlık temelinde ve barış içerisinde birarada yaşam inşasının ilk adımı olmasını temenni ediyoruz.

Kamp Armen’in iadesi bir sus payı olarak değil haksızlıkların giderilmesi, birarada yaşam ve demokratikleşme adına bir kazanım olarak değerlendirilmelidir. 175 gün boyunca bu direnişin sürdürülmesine 7’den 70’e katkı sunan, demokratik ve özgürlükçü değerler etrafında “Vardık, Varız ve Varolacağız!” diyen Ermeni halkını saran mücadele ve dayanışma ruhu, toplumsal olarak en önemli kazanımlarımızdan olmuştur. Bugün bizlere düşen, geleceğimiz için Kamp Armen ruhunu sürekli kılmak olmalıdır. İlk günden bu yana inanç ve kararlılıkla Kamp Armen’e sahip çıkan ve birlikte güçlü olduğumuzu ispatlayan emektar insanlarımızı en içten duygularımızla selamlıyoruz.

175 günün ardından, kılıç artıklarının, Kamp Armen’in yetimlerinin, Hrant Dink’in anılarına, hafızalarına, çocukluklarına; yaşamı, dayanışmayı ve acılarını paylaşmayı öğrendikleri uygarlığa, Kamp Armen’e sahip çıkabilmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bizler, yalnızca tarihsel sorumluluğumuzu yerine getirmek, Hrant Dink’e verdiğimiz sözü tutmak için çabaladık. Bu zafer, başta Ermeni halkı olmak üzere Türkiye halklarının, Kamp Armen’de yeni yaşamı inşa edenlerindir.

Tarih boyunca eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesi yürütenlerin anısına şimdi her yeri Kamp Armen’e çevirecek, yaşadığımız cehennem ateşini söndürecek ve cenneti birlikte inşa edeceğiz. Kamp Armen için verilen mücadele bir son değil, bir başlangıçtır.

Hrant Dink’in sözleri yolumuzu aydınlatsın:
“Kaynayan cehennemler”i bırakıp, “Hazır cennetler”e kaçmak her şeyden önce benim yapıma uygun değildi. Biz yaşadığı cehennemi cennete çevirmeye talip insanlardandık. Türkiye’de kalıp yaşamak, hem bizim gerçek arzumuz, hem de Türkiye’de demokrasi mücadelesi veren, bize destek çıkan, binlerce tanıdık tanımadık dostumuza olan saygımızın gereğiydi. Kalacaktık ve direnecektik.”

 Evet kaldık, direndik ve kazandık!

Yaşasın Halkların Dayanışması!

NOR ZARTONK/ ՆՈՐ ԶԱՐԹՕՆՔ

Mutafyan Emekli Edildi, Seçim Süreci Başlıyor

patrikhane

Uygar Gültekin
Agos Gazetesi

Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Ruhaniler Genel Meclisi, Patrik II.Mesrob’un 7 yıldır görevini yerine getiremediği için, kilise geleneklerine dayanarak emekli edilmesine karar verdi ve Patrik seçimi için başvuru yapılacağını duyurdu.

Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Ruhaniler Genel Meclisi, Patrik II. Mesrob’un durumunu görüşmek için bir araya geldi. Episkopos Sahak Maşalyan başkanlığında toplanan meclis, Patrik II.Mesop’un yedi yıldır görevini yerine getiremediğine, adli tabiplik raporlarına göre iyileşme ihtimali olmadığına dayanarak emekli edilmesine karar verdi, Patrik II. Mesrob’un emekli patrik olarak anılacağını açıkladı. Meclis, seçim için gerekli başvuruların yapılacağını duyurdu.
Devamını oku: Mutafyan Emekli Edildi, Seçim Süreci Başlıyor �

Demokrasi için Birlik Buluşması’nın sonuç bildirgesi

page_demokrasi-icin-birlik-bulusmasinin-sonuc-bildirgesi_296349030

T24

“Gücümüz yalnız birlikteliğimizden değil, yeni bir siyaset anlayışıyla demokratik mücadeleleri birleştirici bir güç odağı yaratma hedefimizden kaynaklanmaktadır”

CHP, HDP, SHP ve BDP eski milletvekilleri ile aydın, yazar ve sanatçılardan oluşan Demokrasi İçin Birlik Hareketi, Şişli Kent Kültür Merkezi’nde ‘Demokrasi İçin Birlik Buluşması’nı gerçekleştirdi. Toplantının sonuç bildirgesi şöyle:

Tek adam rejimine sokulmaya çalışılan Türkiye, son dönemde yoğun bir hukuksuzlaştırma zorlaması altında.  Bu kapsamda siyasal iktidar, 15 Temmuz darbe girişimini fırsata çevirerek Türkiye’yi OHAL baskı rejimine soktu; ülkeyi kanun hükmünde kararnamelerle, denetimsiz, meclissiz, anayasasız, hukuksuz yönetmek, bütün yetkileri tek elde toplayacak başkanlık rejimini getirmek için fırsata dönüştürdü. Demokratik hak ve özgürlüklere yapılan saldırılar, baskı, şiddet ve hukuksuzluk olağanüstü boyutlara erişti.

Devamını oku: Demokrasi için Birlik Buluşması’nın sonuç bildirgesi �

Özgür Radyo: Ezilenlerin sesini susturamayacaklar

ozgur-radyo-ezilenlerin-sesini-susturamayacaklar-191768-5

Zeynep Kuray
BirGün

Web sitesi kapatılan Özgür Radyo’nun Genel Yayın Koordinatörü Derya Okatan, Özgür Radyo‘nun ezilenlerin sesini duyurmaya devam edeceğini vurguladı. Okatan, muhalif basına yapılan bu topyekun saldırının tek amacının halkın gerçeklere ulaşmasını engellemek olduğunu belirterek, “Halk havuz medyasına mahkum edilmeye çalışılıyor” diye konuştu. Özgür Radyo’nun defalarca kapatıldığını, bürosunun basıldığını, çalışanları gözaltına alınıp tutuklandığını ancak hiçbir zaman susmadığını hatırlatan Okatan,“Özgür Radyo ezilenlerin sesini duyurmaya devam edecek” dedi. Devamını oku: Özgür Radyo: Ezilenlerin sesini susturamayacaklar �

Kapatmalara karşı türküler direnişte

_avsar-1

Seyhan Avşar
Cumhuriyet

Türkü dostları da radyo çalışanlarını yalnız bırakmıyor. CHP İl Örgütü, HDP İl Örgütü, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve çok sayıda kurumdan ziyaretçi geliyor. YÖN Radyo Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Mansur Kılınç, karar geri alınana dek nöbete devam edeceklerini söyleyerek, “Türküler susturulamaz.

Bu ülkeyi birleştiren en büyük güçlerden biri türkülerdir” diyor. YÖN Radyo, 23 yıl önce Türkiye’nin ilk türkü radyosu olarak yayına başladı. O gün bugündür kesintisiz olarak yayın yapıyor. Devamını oku: Kapatmalara karşı türküler direnişte �

Hayatın Sesi TV’ye destek ziyaretleri sürüyor

61799

Evrensel

Kapatılan 12 televizyon ve 11 radyo kanalından biri olan Hayatın Sesi Televizyonuna gün boyu destek ziyaretleri sürdü.

 Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) kapatılan 12 televizyon ve 11 radyo kanalından biri olan Hayatın Sesi Televizyonuna gün boyu destek ziyaretleri sürdü. Televizyon ile dayanışma içinde olduklarını belirten HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Son KHK’lar ile Erdoğan farklı olan hiçbir sese tahammülü olmadığını ortaya koymuş oldu” dedi.

Hayaın Sesi Televizyonunun Ankara Bürosu, HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, HDP Bitlis Milletvekili Mızgin Irgat, HDP Muş Millevekili Ahmet Yıldırım ve HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul tarafından ziyaret edildi. Devamını oku: Hayatın Sesi TV’ye destek ziyaretleri sürüyor �

Nor Zartonk: Özgür basın susturulamaz!

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bunu “Allah’ın bir lütfu” olarak gören Erdoğan yönetimi tek adam iktidarını kurma yolunda muhaliflere ve tüm ötekileştirilenlere yönelik saldırılarını olanca hızlıyla sürdürüyor. Bu saldırı dalgasının son halkası 668 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile aralarında İMC TV, Hayatın Sesi, TV 10, Van TV, Jiyan TV, Azadi TV ve Zarok TV’nin de bulunduğu 12 televizyon kanalı ve 11 radyonun kapatılması oldu.

Bugün saldırı altında olan sadece muhalif medya organları değildir. Bu saldırı halkın haber alma özgürlüğüne yapılmıştır. Ayrıca bu yayın organlarının varlığı ve yayın politikaları tüm diğer yok sayılan, baskılanan dil ve kültürler için bir umut olmuş, bir pencere aralamıştır. Dolayısıyla bu saldırı aynı zamanda çok dilli ve çok kültürlü yaşam tahayyülümüzü hedef almıştır.

Halkın tarafsız ve gerçek habere ulaşmasını engellemeye yönelik bu çabalar kuşkusuz başarısız olacaktır. Basın özgürlüğü düşünce ve ifade özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatıyor, halklardan ve emekten yana olan özgür basına yönelik tüm bu yıldırma, sansür ve saldırı politikalarını kınıyoruz. Saldırılar karşısında özgür basının yanında olduğumuzu ilan ediyor, sansür ve yasaklamalara derhal son verilmesini talep ediyoruz.

Nor Zartonk / Նոր Զարթօնք

Nor Zartonk: BHH’ye yönelik saldırıyı kınıyoruz

AKP hükümetinin 15 Temmuz darbe girişimini bahane ederek muhaliflere yönelik saldırılarının en büyük örneklerinden biri geçtiğimiz günlerde Birleşik Haziran Hareketi (BHH) üyelerinin laiklik bildirisi dağıtımı sırasında yaşandı. BHH üyeleri Kadıköy ve Gaziosmanpaşa’da bildiri dağıttıkları sırada polis şiddetine uğrayarak gözaltına alındılar.

HTKP Genel Başkanı Erkan Baş’ın gözaltına alınması, polisin onu gözaltına alma biçimi iktidarın nefretinin ve farklı olana tahammülsüzlüğünün ne boyutlara geldiğinin göstergesidir. Siyasi iktidarın kendine muhalif olan herkese açıktan sürdürdüğü tehdit, baskı ve müdahalesi kabul edilemez. Bu düpedüz faşizmdir. Darbe girişimini kendince fırsata çevirip işçiler, öğrenciler, akademisyenler, sosyalistler, kadınlar ve Kürt halkı üzerindeki baskıları sistematikleştiren AKP hükümeti, halkların, emekçilerin ve kadınların eşit, özgür laik ve demokratik bir ülkede barış içinde yaşama taleplerini duymak ve onlarla barışmak zorundadır.

Nor Zartonk olarak, tüm halkların eşitlikten, emekten, barıştan ve demokrasiden yana taleplerinin yanında olduğumuzu bildirir, BHH’nin laiklik mücadelesini sahiplendiğimizi ve mücadelenin destekçisi olduğumuz ifade etmek isteriz. Çünkü laiklik halkların eşitlik ve özgürlüğünün teminatıdır.

Adli kontrol ile serbest bırakılan Erkan Baş’a ve tüm BHH üyelerine geçmiş olsun diler,mücadelelerini selamlarız.

Lori Demirci & Arno Kalaycı
Nor Zartonk Eş Sözcüleri

Բանախօսութիւն : « Բռնատիրութեան միտումներուն դէմ ժողովրդավարական դիմադրութեան միջոցները Թուրքիոյ Մէջ»

14444707_1055991121137024_4495974042715006978_o

«Նոր Զարթօնք»ի ներկայացուցիչ Ալէքսիս Քալք ելոյթ ունեցաւ Փարիզի մէջ կայացող միջազգային բանախօսութեան ընթացքին

21 Սեպտեմբերին Փարիզի մէջ «Եւրոպայի Հակացեղապաշտական Շարժում»ի կողմէ կազմակերպուած « Բռնատիրութեան միտումներուն դէմ ժողովրդավարական դիմադրութեան միջոցները Թուրքիոյ Մէջ» անունով միջազգային բանախօսութիւն մը տեղի ունեցաւ:

Բանախօսութեան ծիրէն ներս 3 նիստ գումարուեցաւ Science Po Parisի (Փարիզի Քաղաքագիտութեան Ինստիտուտ) մէջ: Առաջին նիստի ընթացքին ելոյթներ ունեցան UNEF(Ֆրանսայի Ուսանողներու Ազգային Միութիւն) Sciences Poի նախագահ Սոլէն Տէլիւսօ-Ժարտէն, EGAMի նախագահ Պենժամին Ապթան, Science Poի Երիտասարդ Ընկերվարականներու նախագահ Ժուլի Վենսան, Jeunes UDIի( Երիտասարդ Անկախ Ժողովուրդավարներու Շարժում) Sciences Poի նախագահ Պենժամին Ժիլէ, Jeunes Républicains(Երիտասարդ Հանրապետականներ) Sciences Poի նախագահ Քամիյ Շէօվալյէ եւ SOS Racismeի նախագահ Տոմինիք Սոփօ բռնատիրութեան դէմ պայքարելու միջոցներու մասին:

Երկրորդ նիստի ընթացքին «Նոր Զարթօնք»ի Եւրոպայի ներկայացուցիչ Ալէքսիս Քալք, «Ակօս»ի հայերէն էջերու խմբագիր Բագրատ Էսդուգեան, ՀԲԸՄի Եւրոպայի ներկայացուցիչ Նատիա Գործունեան, «Nouvelles d’Armenie» թերթի գլխաւոր խմբագիր Արա Թորանեան, «DurDe!» ի բանբեր Լեւենթ Շենսեւեր, «Կալանաւորուած Ուսանողներու հետ Զօրակցութեան Հարդակ»ի ներկայացուցիչներ Թեպեսսիւմ Եըլմազ եւ Արի Սարը, «Խաղաղութեան համար Ակադեմիկոսներ»ու ներկայացուցիչ Փրոֆ. Էսմերայ Եողուն եւ «Özgür Gündem» օրաթերթի խմբագիրներէն Պայրամ Պալճը, Սեդա Փափազեանի եւ Պենժամին Լուքասի զրուցավարութեամբ ելոյթներ ունեցան Թուրքիոյ մէջ փոքրամասնութիւններու եւ ժողովուրդավարներու ներկայ եւ ապագայի վիճակի մասին:

Իսկ վերջին նիստի ընթացքին, լրագրող Սելին Լուսաթօի զրուցավարութեամբ Ռոզերին Ջուքուրի ընտանիքը՝ Ֆահրիյէ եւ Մուսթաֆա Չուքուր, ՀՏՓի Վանի պատգամաւոր Թուղպա Հեզեր, «Փարիզի Քրտական Ինստիտուտ»էն Քենտալ Նազան, «Յիշողութեան Կեթրոն»էն Մուրաթ Չելիքքան, արտաքին գործերու նախկին նախարար Պերնար Քուշներ, Եւրոպայի Խորհրդարանի անդամ Կիյոմ Պալաս եւ EGAMի նախագահ Պենժամին Ապթան ելոյթներ ունեցան քրտական քաղաքներու ներկայ վիճակի եւ գործադրուող պետական բռնութեան հետ պայքարելու միջոցներու մասին: Նաեւ Թուրքիացի մասնակիցները եւ Ֆրանսացի պատգամաւորներն ու ծերակուտականները համախմբուելով երկու կլոր սեղանի շուրջ, Թուրքիոյ ներկայ վիճակին մասին գաղափարի փոխանակում ունեցան:

Նոր Զարթօնք

Konferans: “Türkiye’deki totaliterleşme eğilimi karşısında demokratik direnişin yolları”

14444707_1055991121137024_4495974042715006978_o

Nor Zartonk‘tan Alexis KALK Paris’te Gerçekleşen Uluslararası Konferansta Konuştu

21 Eylül’de Paris’te Avrupa Irkçılık Karşıtı Hareket’in (EGAM) organize ettiği “Türkiye’deki totaliterleşme eğilimi karşısında demokratik direnişin yolları” başlıklı uluslarası konferans gerçekleştirildi.

Konferans kapsamında Science Po Paris’te (Paris Siyasal Bilimler Enstitüsü) 3 oturum gerçekleştirildi. İlk oturumda UNEF’in (Fransa Ulusal Öğrenciler Birliği) Sciences Po başkanı Solène Delusseau-Jelodin, EGAM Başkanı Benjamin Abtan, Science Po Genç Sosyalistler Hareketi Sciences Po başkanı Julie Vincent, Jeunes UDI’nin (Genç Bağımsız Demokratlar Hareketi) Sciences Po başkanı Benjamin Gilet, Jeunes Républicains (Genç Cumhuriyetçiler) Sciences Po başkanı Camille Chevalier ve SOS Racisme Başkanı Dominique Sopo söz alarak totalitarizme karşı mücadele yöntemleri üzerine sunum yaptılar.

İkinci oturumda ise Nor Zartonk Avrupa temsilcisi Alexis KALK, Agos Gazetesi Ermenice sayfaları editörü Pakrat Estukyan, AGBU-Avrupa Başkanı Nadia Gortzounian, “Nouvelles d’Armenie” dergisi şef editörü Ara Toranian, DurDe! sözcüsü Levent Şensever, Tutuklu Öğrencilerle Dayanışma İnisiyatifi temsilcileri Tebessüm Yılmaz ve Ari Sarı, Barış için Akademisyenler temsilcisi Prof. Esmeray Yoğun ve Özgür Gündem Gazetesi editörlerinden Bayram Balcı söz alarak Séta Papazian ve Benjamin Lucas moderatörlüğünde Türkiye’de azınlıkların ve demokratların durumu ve geleceği üzerine sunumlarını yaptılar.

Son oturumda ise gazeteci Céline Lussato moderasyonunda Rozerin Çukur’un ailesi Fahriye ve Mustafa Çukur, HDP Van milletvekili Tuğba Hezer, Paris Kürt Enstitüsü’nden Kendal Nezan, Hafıza Merkezi’nden Murat Çelikkan, dış işleri eski bakanı Bernard Kouchner, Avrupa Parlamentosu üyesi Guillaume Balas ve EGAM Başkanı Benjamin Abtan Kürt illerindeki güncel durum ve uygulanan devlet şiddetine karşı mücadele yöntemleri üzerine sunumlarını yaptılar. Ayrıca etkinlik kapsamında Türkiyeli katılımcılar Fransız parlamenterler ve senatörlerle iki yuvarlak masa toplantısında bir araya gelerek, Türkiye’deki güncel durum üzerine tartışma yürüttüler.

Nor Zartonk

Conference : “In the face of totalitarian temptation in Turkey, how to resist democratically?”

14444707_1055991121137024_4495974042715006978_o

Alexis Kalk from Nor Zartonk gave a talk in an international conference in Paris

European Grassroots Antiracist Movement (EGAM) organized the international conference “In the face of totalitarian temptation in Turkey, how to resist democratically?” on 21st of September, 2016.

The conference took place in Sciences Po, Paris (Paris Institute of Political Studies) in three sessions. In the first session, UNEF Sciences Po president Solène Delusseau-Jelodin, European Grassroots Antiracist Movement (EGAM) president Benjamin Abtan, Mouvement des Jeunes socialistes (Movement of Young Socialists) Sciences Po president Julie Vincent, Jeunes Républicains (Young Republicans) Sciences Po president Camille Chevalier and SOS Racisme president Dominique Sopo gave talks on methods of resistance against totalitarianism.

The second session was moderated by Séta Papazian, President of Collectif VAN (Armenian Vigilance against Genocide Denial) and Benjamin Lucas, President of the Movement of Young Socialists. Nor Zartonk Europe spokesperson Alexis Kalk, Agos newspaper editor and journalist Pakrat Estukyan, President of the Armenian General Benevolent Union – Europe Nadia Gortzounian, Chief Editor of “Nouvelles d’Arménie” Ara Toranian, DurDe! spokesperson Levent Şensever, representatives of the Committee for the support of imprisoned students Tebessüm Yılmaz and Ari Sarı, “Academics for Peace” representative Prof. Esmeray Yoğun and Özgür Gündem editor Bayram Balcı gave their talks on the current situtation of minorities and democrats in Turkey and what their future might hold.

The final session was moderated by journalist Céline Lussato. Rozerin Çukur’s parents Fahriye and Mustafa Çukur, HDP MP Tuğba Hezer, President of the Kurdish Institute of Paris Kendal Nezan, Murat Çelikkan from the Truth, Justice and Memory Centre, former French Minister of Foreign and European Affairs Bernard Kouchner, European Parliament member Guillaume Balas and European Grassroots Antiracist Movement (EGAM) president Benjamin Abtan gave talks about the current situation in the Kurdish provinces and methods of resistance against the ongoing state violence. Additionally, discussants from Turkey came together with senators and members of French Parliament in two roundtable meetings and held discussion on the present situation in Turkey.

Nor Zartonk

Almanya’nın Soykırım Kararı ve tepkiler üzerine

Basına ve Kamuoyuna,

Federal Almanya Meclisi’nin 2 Haziran günü kabul ettiği Ermeni Soykırımı‘nı tanıyan yasa Alman İmparatorluğu’nun Ermeni Soykırımı’ndaki rolü ve özeleştirel kurgusu itibari ile benzerlerinden ayrılmaktadır. Soykırımdan 101 yıl sonra, Federal Almanya Meclisi milletvekilleri Almanya’nın ve Türkiye’nin kendi tarihleriyle yüzleşmesine gecikmiş bir kararla da olsa önemli bir katkı sunmuşlardır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin tüm baskı ve tehditlerine rağmen baskılara boyun eğmeyen tüm milletvekillerini ve özellikle de Türkiye kökenli milletvekillerini bu onurlu duruşlarından dolayı kutluyoruz. İlgili yasada da belirtildiği üzere Almanya Federal Cumhuriyeti’nin yüzleşme ve hesaplaşma yolunda üzerine düşen sorumluluklar yerine getirmesini umut ediyoruz.

Cem-Ozdemir

Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde baş müttefiki olan, ordu başta olmak üzere hemen hemen her alanda Osmanlı’nın modernizasyon süreçlerini yürüten Almanya’nın kendi suç ortaklığını da itiraf ederek almış olduğu bu karar kuşkusuz inkârcı politikaları ve ezberleri derinden sarsmıştır. Kararın gerekçesi hem Alman arşivlerine hem uluslararası bağımsız kuruluşların ve bilim insanlarının çalışmalarına atıf yaparak yaşananları soykırım olarak tanımlamaktadır. Üstelik bu arşiv belgeleri yıllar önce kamuoyuna açılmış ayrıca hem Ermenistan hem Türkiye ile paylaşılmıştır. İnkârın tüm argümanlarını bertaraf eden bu tasarı karşısında inkârın en kaba haline dönmek bir zorunluluk halini aldı. Mehter marşı eşliğinde “En iyi Ermeni ölü Ermeni!” sloganları atarak Federal Almanya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğuna yürüyen güruh, “Tehcir yerindedir, bugün olsa yine yaparız!” diyen Devlet Bahçeli, “1915 olayları savaştaki sıradan bir olay” diyen Başbakan Binali Yıldırım ve elbette devletin en tepesinden Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’ın Cem Özdemir’e “kanı bozuk” diyerek saldırması. Her biri soykırım belgesi niteliğinde ifadeler. Kuşkusuz inkârın bu kaba halinin hedefinde sadece iç politika olabilirdi. Yasa tasarısı gündeme girerken çalışmaya başlayan propaganda makinası yasa onaylandıktan sonra daha hızlı çalışmaya başladı. Birbirinin kopyası manşetler yine gazeteleri süsledi, birbirinin kopyası yazılar kaleme alındı. Meselenin özü tartışılmadan, hatta ilgili yasanın ne dediğine bile bakılmadan ezberler halka boca edildi.

Türkiye “Ermenilerinden” tepkiler

Tüm bu şarlatanlığın içerisinde Türkiye Ermenilerine de bir rol biçilmişti kuşkusuz. Öteden beri devlet tarafından bir çeşit rehine olarak görünen Türkiyeli Ermeniler’den bazıları ne yazık ki bu tiyatronun parçası olmaya kişisel menfaatleri oranında teşne vaziyettedir. Alman gazetelerine verdiği inkârcı röportajlarla AKP milletvekili Markar Esayan neden milletvekili seçildiğini cümle âleme bir kez daha ilan ederek perdeyi açtı. Onun bu çıkışında kuşkusuz kimse için şaşılacak bir durum yoktu. Bu tarz çıkışlar dozu günün siyasi konjonktürüne göre değişmekle birlikte devletin rehine politikası çerçevesinde sıkça başvurduğu yöntemlerden birisidir. Devletle muhatap olan vakıf yöneticilerinin veya dini liderlerin devletin inkârcı tezlerini yarım ağız da olsa destekleyen açıklamalar yapması yönünde zorlandığı artık kimse için bir sır değil. Fakat gelinen noktada vekillik adı altında patriklik makamını devlet desteğiyle fiilen işgal etmiş olan Başepiskopos Aram Ateşyan’ın Cumhurbaşkanına hitaben yazmış olduğu mektup her türlü teamül ve tahammül sınırının ötesindedir. Kişisel ikbal kaygısıyla kaleme alındığı son derece açık olan kendi halkının geçmişini ve acılarını inkâr eden bu metin toplumumuz vicdanında çoktan mahkûm edilmiştir. Halkın tepkisi karşısında çıkar çarkları döndürülmüş VADİP üzerinden mesele aklanmaya çalışılmıştır. VADİP’in toplumsal ve tarihsel gerçeklikten kopuk, ısmarlama açıklaması nasıl bir kurum olduğunun ve temsil ettiği zihniyetin sivil toplumdan ne anladığının özetidir. Bu metin ile Başepiskopos Aram Ateşyan ve destekçileri isimlerini tarihin utanç sayfasına bir daha silinmemek üzere kazımışlardır.

cumhurbaskani_erdogan_dan_aram_atesyan_a_mesaj_h10487_9825e

Ne yapmalı?
Devamını oku: Almanya’nın Soykırım Kararı ve tepkiler üzerine �

Panel: Ermenistan ve Diaspora’da LGBT Olmak

afis1web

23 Յունիս Հինգշաբթի օրը ժամը՝ 19:30ին, Հայ Մշակոյթի եւ Զօրակցութեան Միութեան մէջ տեղի պիտի ունենայ «ԼԿՊԹ Ըլլալ՝ Հայաստանի եւ Սփիւռքի մէջ» բանախօսութիւնը, Ամերիկահայ գործիչ Քայլ Խանտիկեանի մասնակցութեամբ: Բանախօսութեան լեզուն հայերէն պիտի ըլլայ եւ թարգմանութիւն պիտի կատարուի: Ձեր ներկայութիւնը վայելելու յոյսով:

23 Haziran Perşembe saat 19:30’da, Ermeni Kültürü ve Dayanışma Derneği’nde; ABD’li Ermeni aktivist Kyle Khandikian’ın katılımı ile Ermenistan’da ve Diaspora’da LGBT olmayı konuşacağız. Sunum Batı Ermenicesi yapılacak olup Türkçe’ye ardıl tercüme yapılacaktır. Siz değerli dostlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Adres: İstiklal Cad., Sahne Sok., No: 5A D:5 34430 Beyoğlu / İstanbul


NOR ZARTONK / ՆՈՐ ԶԱՐԹՕՆՔ

Nor Aşagerdner: Gericiliğe, Yozlaşmaya, Faşizme Karşı Ses Çıkartıyoruz!

Gericiliğe, Yozlaşmaya, Faşizme Karşı Ses Çıkartıyoruz!

Devlet eliyle atanan yandaş müdürler vasıtasıyla oluşturulmak istenen dinci/gerici topluma karşı ses çıkaran, direnen liseli arkadaşlarımızın sonuna kadar yanında olduğumuzu belirtmek isteriz.

Herkes çok iyi biliyor ki biz umutla, aydınlıkla, kitapla direndikçe hiçbir zaman karanlık kalıcı bir hükûm süremeyecek bu topraklarda. Karanlık sıradanlaşmayacak. Bir bebekten katil yaratan devlet, bu gençlikten bir karanlık yaratamayacak. Biz, bu uğurda karanlığa sırtlarını dönen, yüreklerini güneşe fırlatan, aydınlık yolunda, umut yolunda tek bir yumruk olup omuz omuza, ortak bir yaşam için mücadele eden herkesin yanındayız.

Doğup büyüdüğümüz ve çok sevdiğimiz bu topraklarda binlerce yıllık varoluşumuza rağmen, bizi ısrarla ötekileştirmeye çalışan, bu akıl almaz zihniyete karşı her zaman dimdik ayakta olup, mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz.

Akın var güneşe akın!
Güneşi zaptedeceğiz güneşin zaptı yakın!

Eşitlik, Özgürlük, Adalet!

Nor Aşagerdner