Main menu:Arama

Arşiv

Arşiv

Նոր Զարթօնք. «Կարո Փայլանը առանձին չէ»


Մամլոյ եւ Հասարակութեան,

Ժողովուրդներու Ժողովրդավարական Կուսակցութեան պատգամաւոր Կարօ Փայլան սահմանադրական փոփոխութիւններու մասին խորհրդարանին մէջ ելոյթ ունեցած է 01/13/2017 թուականին: Փայլան իր ելոյթին մէջ անդրադարձած է 19րդ դարու Օսմանեան Կայսրութեան ազգերու համակարգին եւ առաջին սահմանադրութեան բազմաձայն ոգիին: Նաեւ յիշեցուցած է Գրիգոր Օտեանի դերը:
Ցաւօք սրտի, այս Սահմանադրութիւնը, ընդունելութենէն կարճ ժամանակ ետքը Օսմանեան-Ռուսական պատերազմի պատրուակով գործադրութենէ դադրեցուած է Ապտուլ Համիտի կողմէ: Մահմետական (56 պատգամաւորներ) եւ ոչ-մահմետական (40 պատգամաւորներ) ժողովուրդներու ներկայացուցիչներէն բաղկացած այս բազմաձայն խորհրդարանը պիտի փակուէր Սուլթանի կողմէ (14 Փետ. 1878):

Այս պալատական յեղաշրջման յաջորդած է 30 տարուայ բռնատիրական շրջանը: Այս շրջանը, որ մեծ տառապանքներու պատճառ եղած է, «հաւասարութիւն, եղբայրութիւն, խաղաղութիւն» կարգախօսներով պիտի վերջանար: Իթթիհատական եռեակի իշխանութեան գլուխ անցնիլը եւ յաջորդող Ա. Աշխարհամարտի իբր հետեւանք Օսմանեան Կայսրութիւնը կործանուեցաւ: Թալաթ, Էնվէր եւ Ճեմալէն բաղկացող այս եռեակը, պատերազմը յարմար առիթ համարելով հայերու եւ ասորիներու դէմ ցեղասպանութիւն գործեցին:
Կարօ Փայլան իր ելոյթին մէջ մատնանշած է այս պատմական իրականութիւնը: Այս առիթով այն փոխանցած է պատմութեան ընթացքին բազմիցս տարբեր վայրերու մէջ յայտնուող միապետական վարչաձեւի վնասները: Devamını oku: Նոր Զարթօնք. «Կարո Փայլանը առանձին չէ» �

Nor Zartonk : Garo Paylan Yalnız Değildir!

Basına ve kamuoyuna,

Anayasa değişikliği görüşmeleri kapsamında HDP milletvekili Garo Paylan, 13.01.2017 tarihinde konu hakkında söz aldı. Sözlerine Osmanlı Devleti’ndeki milletler sistemi ve 19. yüzyılda bu milletlerin geliştirdikleri nizamnamelerden bahsederek başlayan Paylan, bu çabaların bir sonucu olarak ilk Osmanlı Anayasası’nın (Kânûn-i Esâsî) çoğulcu bir ruhla yazıldığını belirtti. Bu ilk anayasanın yazarlarından biri olan Krikor Odyan’ı andı.

Ne yazık ki bu anayasa, kabulünden kısa süre sonra Sultan II. Abdülhamit tarafından Osmanlı-Rus savaşı bahane edilerek yürürlükten kaldırıldı. Müslüman (56 mebus) ve Müslüman olmayan (40 mebus) halkların temsilcilerinden oluşan bu çoğulcu meclis Sultan tarafından kapatılacaktı (14 Şubat 1878).

Bu saray darbesini 30 yıllık İstibdat Dönemi izledi. Pek çok acıların yaşandığı bu dönem “Eşitlik, Kardeşlik, Barış” sloganları altında II. Meşrutiyet’in ilanı ile son bulacaktı. İttihatçı kliğin 1913 Bâb-ı Âli Baskını ile iktidarı ele geçirmesi ve ardından ülkeyi yayılmacı hayallerle I. Emperyalist Paylaşım Savaşına sokması ile Osmanlı Devleti dağıldı. Tüm gücü elinde toplayan İttihat ve Terakki Triumviri (Üç Paşalar – Talat, Enver, Cemal) savaşı “Allah’ın bir lütfu” olarak görüp, Ermenilere ve Asuri Süryanilere soykırım uygulamakta sakınca görmedi.

Garo Paylan konuşmasında işte bu tarihi gerçekleri ifade etmiştir. Bu vesileyle aslında tarihte pek çok farklı coğrafyada defalarca zuhur etmiş olan “tek adam düzeninin” bu topraklarda doğurduğu sonuçları aktarmıştır.

Feyz alınması gereken bu ibretlik konuşma ne yazık ki diğer siyasi parti milletvekillerince sık sık saygısızca kesilmiştir. “Soykırım yoktur”, “Yaşananlara soykırım diyemezsiniz” bağrışları arasında Paylan konuşmasını sürdürememiş, beklemesine rağmen saldırılar devam etmiştir. Peşi sıra Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın, “Ne konuştuğunuzu bilin. Ne yapayım ben? Hal ve hareketlerinize dikkat edin. Bu milleti yaralayıcı ifadeler kullanamazsınız.” diyerek Garo Paylan’ın ifade özgürlüğü ve kürsü dokunulmazlığına saldırmıştır. Yetinilmemiş, sözlerinde herhangi bir hakaret ya da aşağılama olmamasına rağmen Garo Paylan’a üç oturuma katılmama cezası verilmiştir.

Bir milletvekilinin fikir ve görüşlerini meclis kürsüsünden bile özgürce açıklayamadığı, açıkladığında ise cezalandırıldığı bir düzen içerisindeyiz. Bu düzenin daha ağırı pek yakında halkın karşısına getirilecek yeni anayasa ile kurulmak istenmektedir. Sokaklardan meclise uzanan bir linç ve infaz düzeni kurulmak istenmektedir. Toplumsal barışa, eşitlik ve özgürlük mücadelesine hiçbir katkısı olmayan, tarihte savaş, yoksulluk ve acıdan başka bir şey üretmemiş olan bu “tek adam düzenini” reddettiğimizi bu vesileyle bir kez daha belirtmek istiyoruz.

Bu gerçekleri korkusuzca meclis kürsüsünden ifade eden Garo Paylan’ın ve ona destek olan HDP meclis grubundaki diğer milletvekillerinin yanındayız.

Yaşasın halkların dayanışması!

Nor Zartonk / Նոր Զարթօնք
14.01.2017

Թուրքիոյ Հայութիւնը Վախի Մթնոլորտի Մէջ Կ՛ապրի. Սայաթ Թեքիր

Asbarez

ԵՐԵՒԱՆ, «Ա1+».- Դեկտեմբեր 27ին, Երեւանի մէջ կազմակերպուած՝ «Թուրքիոյ ներքաղաքական զարգացումները եւ ազդեցութիւնը՝ տարածաշրջանին եւ Հայաստանի վրայ» նիւթով քննարկումին ընթացքին, «Նոր Զարթօնք» շարժման համահիմնադիր, փորձագէտ Սայաթ Թեքիր, որ Պոլիսէն սոյն քննարկման միացած էր համացանցի միջոցով, ըսաւ, որ զինուորական յեղաշրջման փորձէն ետք Թուրքիոյ մէջ իրավիճակը փոխուած է, իսկ Էրտողան կը փորձէ սուլթանութիւն հիմնել: Devamını oku: Թուրքիոյ Հայութիւնը Վախի Մթնոլորտի Մէջ Կ՛ապրի. Սայաթ Թեքիր �

Էրտողան կը փորձէ սուլթանութիւն հիմնել. Սայաթ Թեքիր

9ba86c5

Arevelk

Դեկտեմբեր 27ին, Երեւանի մէջ կազմակերպուած՝ «Թուրքիոյ ներքաղաքական զարգացումները եւ ազդեցութիւնը՝ տարածաշրջանին եւ Հայաստանի վրայ» նիւթով քննարկումին ընթացքին, «Նոր Զարթօնք» շարժման համահիմնադիր, փորձագէտ Սայաթ Թեքիր, որ Պոլիսէն սոյն քննարկման միացած էր համացանցի միջոցով, ըսաւ, որ զինուորական յեղաշրջման փորձէն ետք Թուրքիոյ մէջ իրավիճակը փոխուած է, իսկ Էրտողան կը փորձէ սուլթանութիւն հիմնել:
«Բայց ընդդիմութի՛ւն ալ կայ, ինչպէս օրինակ՝ քրտական շարժումը, որ յաջողութիւններ կ՛արձանագրէ, սակայն, միաժամանակ, քիւրտերուն վրայ ճնշումներ ալ կը գործադրուին: Վերջին մէկ տարուան ընթացքին, Թուրքիոյ մէջ քիւրտերու դէմ Ցեղասպանութիւնը յիշեցնող ջարդեր գործադրուեցան, ռմբակոծուեցան անոնց թաղամասերը: Հայերու դէմ ուղղակի ոչինչ կատարուած է, բայց միշտ կ՛ըսենք, որ քիւրտերու դէմ «պայքարը» միայն թուրք-քրտական պայքար չէ, այլ թուրքերու եւ խաչակիրներու պայքար է, որուն մասնակից են նաեւ կրօնափոխ հայերը: Ատելութեան խօսքեր մի՛շտ կը հնչեն հայերու դէմ, եւ հիմա կը տեսնենք, որ գրեթէ յաճախ, հայկական եկեղեցիներու կամ դպրոցներու պատերուն վրայ ատելութեան խօսքեր կը գրուին: Ուղղակի յարձակումներ չենք տեսներ, բայց Թուրքիոյ հայութիւնը վախի մթնոլորտի մէջ կ՛ապի», ըսաւ Սայաթ եւ աւելցուց, որ Թուրքիոյ մէջ ապրող հայերը սկսած են արտագաղթելու:
Քննարկման միւս բանախօսը՝ Միջազգային եւ ապահովութեան հարցերով հայկական հիմնարկի փորձագէտ Գէորգ Մելիքեան, յայտնեց, որ Թուրքիա կ՛անցնի շատ լուրջ փոփոխութիւններու ընդմէջէն, եւ ըստ իրեն՝ տակաւին պարզ չէ, թէ այդ փոփոխութիւնները ի՞նչ ազդեցութիւն պիտի ունենան տարածաշրջանին վրայ։ Devamını oku: Էրտողան կը փորձէ սուլթանութիւն հիմնել. Սայաթ Թեքիր �

Sevgili Ebru

 

kadin-gece-yuruyusu-8mart2016-25

Firdevs Hoşer

Sevgili Ebru,

İnan bana üzerinde her tarafı kapalı montun olmasaydı, hatta çarşafa bile girmiş olsaydın gazetede adı mehmet t diye geçen erkek cinsi sana yine saldıracaktı ve yine serbest bırakılacaktı!

Biliyorum, olayın şoku ile tacize uğrayan birçok kadın gibi “ama ben, ama ben… ” demişsin, açıklama yapmışsın bu nedenle; “sadece spor yapıyorum” demişsin. Hatta hamile olduğunu bile söylemişsin. Hamileliğin seni kurtarabileceğini düşünmüşsün ilk elden ama bu mümkün olmamış. Keşke bu mümkün olmayış halini böyle deneyimlememiş olsaydın…
Devamını oku: Sevgili Ebru �

Nor Radyo Dayanışma Gecesi’nde Buluşuyoruz !

norradyodayanismagecesi-724x1024

17 Ocak 2009 tarihinde www.NorRadyo.com adresinden yayın hayatına başlayan Nor Radyo, tüm kimliklerin kendilerini ifade edebildikleri bir topluluk radyosu olmaya devam ediyor.

Nor Radyo; ‘Dünyanın tüm sesleri birleşin!’ sloganından yola çıkarak milliyetçiliğe, cinsiyetçiliğe, militarizme, türcülüğe ve ekolojik tahribata karşı; eşitliği, özgürlüğü, kardeşliği, barışı ve ekolojik yaşamı savunan programlarıyla 8 seneye yakın bir süredir yayın hayatına devam ediyor!

Nor Radyo, alternatif yayıncılığı ile ana akım medyanın yayınlamadıklarına ışık tutarken, çok dilli program ve ezgileri ile dünyanın tüm seslerini bir araya getiriyor.

Nor Radyo programcıları ve dinleyicileri 10 Aralık Cumartesi günü saat 20.00’dan itibaren Bigudi Club Bar’da bir araya geliyor. Tüm dostlarımızı Nor Radyo Dayanışma Gecesi’ne bekliyoruz.

Yer: Bigudi Club Bar
Adres: İstiklal Caddesi Mis Sokak No:5/5 Beyoğlu/İstanbul
Tarih:10 Aralık Cumartesi
Saat: 20:00

Nor Radyo
www.NorRadyo.com

Nor Radyo Programcıları ve Dinleyicileri Buluşuyor

norradyodayanismagecesi-724x1024-1

CNN Türk

Nor Radyo programcıları ve dinleyicileri Dayanışma Gecesi’nde bir araya geliyor.

17 Ocak 2009 tarihinde www.NorRadyo.com adresinden yayın hayatına başlayan Nor Radyo, tüm kimliklerin kendilerini ifade edebildikleri bir topluluk radyosu olmaya devam ediyor.

Nor Radyo; ‘Dünyanın tüm sesleri birleşin!’ sloganından yola çıkarak milliyetçiliğe, cinsiyetçiliğe, militarizme, türcülüğe ve ekolojik tahribata karşı; eşitliği, özgürlüğü, kardeşliği, barışı ve ekolojik yaşamı savunan programlarıyla 7 seneye yakın bir süredir yayın hayatına devam ediyor!

Nor Radyo, alternatif yayıncılığı dikkat çekerken çok dilli program ve ezgileri ile dünyanın tüm seslerini bir araya getiriyor.

Nor Radyo programcıları ve dinleyicileri 10 Aralık Cumartesi günü saat 20.00’dan itibaren Bigudi Club Bar’da bir araya gelecek.

Yer: Bigudi Club Bar
Adres: İstiklal Caddesi Mis Sokak No:5/5 Beyoğlu/İstanbul
Tarih:10 Aralık Cumartesi
Saat: 20:00

Müftülük Yeni Camii’nin Yerini ‘Pis Yahudi, Hıristiyan Mahallesi’ İfadeleriyle Tanıttı!

eminönü

Dokuz Sekiz Haber

İstanbul Müftülüğü’nün internet sitesinde bir caminin tanıtımı için yazılan metinde Yeni Camii’nin yer alacağı yer ‘pis bir Yahudi ve Hıristiyan mahallesiydi’ ırkçı söylemleriyle tanıtıldı!
Cumhuriyet’te yer alan habere göre, www.istanbulmuftulugu.gov.tr adlı sitede Yeni Cami’nin tarihi anlatırken “Camiin inşası için seçilen Bahçekapı çevresi o tarihlerde gümrüğe ve limana yakınlığı dolayısıyla bir ticaret yeri, oldukça sıkışık, aynı zamanda pis bir Yahudi ve Hıristiyan mahallesiydi. (…) Aradan yıllar geçti ve çevreyi yine Yahudi evleri kapladı, her yer mezbelelik halini aldı.” ifadeleri kullanıldı. Tepkiler üzerine internet sitesinin ilgili sayfası yayından kaldırıldı.

‘YAHUDİ DÜŞMANLIĞI GEREKLİ Mİ?’

Müftülüğün sitesindeki ırkçı yazıyı Twitter hesabından paylaşan Şalom gazetesi yazarı Karel Valansi, “Yeni Camii’yi anlatırken bile Yahudi düşmanlığı gerekli mi” ifadeleriyle yazıya tepki gösterdi.

Prof. Baskın Oran: Erdoğan Çıkmaz Sokağa Girdi, Manevra Yapamıyor; Duvara Çarpacak

baskin-oran

T24

“Osmanlı tarihi de dahil Türk dış politikasının bu kadar bataklığa girdiği bir dönemi görmedim”

Türkiye’nin önde gelen dış politika uzmanlarından siyaset bilimci Prof. Dr. Baskın Oran, Türkiye’nin AB ile ilişkileri ve Orta Doğu politası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı harekâtına ilişkin “Ne arıyoruz orada?” sorusuna “Suriyeli Kürtleri ezmek. İki, İslamcılara yardım etmek. Üç, Esad’ı devirmek. Yani komşu bir ülke hükümetine saldırıp düşürmek” cevabını veren Prof. Oran, “Erdoğan, çok dar bir çıkmaz sokağa girdi. Manevra yapamıyor, kişiliği nedeniyle geri gidemiyor. Çünkü karizma bir kere çizildi mi ondan sonra toparlayamazsın, biter. Erdoğan bugüne kadar karizmayı çizdirmedi. Özellikle 15 Temmuz’da çok kararlı, sağlam bir lider portresi çizdi. Tek seçeneği, gidip sonundaki duvara çarpmak” görüşünü savundu.

Kürt açılımını bitirenin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğu görüşünü savunan Prof. Baskın Oran, çözüm sürecinde akil adamlarda yer aldığını hatırlarak “Bunu bilmek için allemi cihan olmaya gerek yok. Diyorum işte; AKP’liler yok oldu, ulusalcılar ölümüne saldırdı, anketler de bunu tespit etti. Biz orada mayın eşeği olduk” dedi. Devamını oku: Prof. Baskın Oran: Erdoğan Çıkmaz Sokağa Girdi, Manevra Yapamıyor; Duvara Çarpacak �

Nor Radyo Dayanışmaya Çağırıyor

norradyodayanismagecesi-724x1024-1

Bianet

Yedi yıldır, sekiz dilde yayın yapan Nor Radyo, 10 Aralık Cumartesi günü dayanışma gecesine çağırıyor.

17 Ocak 2009’da yayın hayatına başlayan Nor Radyo’nun programcıları ve dinleyicileri 10 Aralık Cumartesi günü dayanışma gecesinde buluşuyor.

www.norradyo.com adresinden yayın hayatına başlayan Nor Radyo, tüm kimliklerin kendilerini ifade edebildikleri bir topluluk radyosu olmaya devam ediyor.

Nor Radyo, “Dünyanın tüm sesleri birleşin!” sloganından yola çıkarak milliyetçiliğe, cinsiyetçiliğe, militarizme, türcülüğe ve ekolojik tahribata karşı; eşitliği, özgürlüğü, kardeşliği, barışı ve ekolojik yaşamı savunuyor.

Nor Radyo’da Ermenice, Türkçe, Kürtçe, Rumca, Zazaca, Hemşince, Lazca, Adiğece, Çeçence, Gürcüce yayın yapılıyor.

Nor Radyo programcıları ve dinleyicileri 10 Aralık Cumartesi günü saat 20.00’dan itibaren Bigudi Bar’da Nor Radyo Dayanışma Gecesi’nde bir araya gelecek.

Dink Davası: Ramazan Akyürek İstanbul’u Suçladı

akyurek_ramazan

Uygar Gültekin & Gözde Kazaz
Agos

Dink cinayeti davasında, dönemin Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek savunma yaptı. Akyürek, İstanbul Emniyetinin Dink’i korumadığını söyledi. Akyürek, Cerrah’ın Trabzon’dan İstanbul’a gelen evrakın imha edilmesini kendisinden istediği iddiasını da yineledi.

Dink cinayetinde aralarında Ramazan Akyürek, Celalettin Cerrah, Ahmet İlhan Güler ve Engin Dinç’in de bulunduğu kamu görevlileri hakkında açılan dava İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek ve Ogün Samast katıldı. Ayrıca Hamdi Egbatan, Yasin Hayal, Şükrü Yıldız, Mehmet Ali Özkılınç, Özkan Mumcu SEGBiS aracılığıyla bulundukları cezaevlerinden duruşmaya katıldı.

Tutuksuz sanık Reşat Altay, Ahmet İlhan Güler ve Erhan Tuncel de duruşmaya katıldı.

Dink ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, Sebu Aslangil, Emel Ataktürk Sevimli, İnci İşbulur ve sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu. Devamını oku: Dink Davası: Ramazan Akyürek İstanbul’u Suçladı �

‘Danyel Ermeniydi, Doğuştan Suçluydu!’

danyelirgav2

Hacı Bişkin
Gazete Duvar

Danyel Irgav, Eğitim-Sen Mardin Şubesi’nin Midyat üyesiydi. 8 Eylül’de açığa alınarak görevden uzaklaştırılan Irgav, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 3 bin 592 öğretmenin göreve iade edildiğini duyurduktan bir gün sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 30 yıllık öğretmen Irgav’ı, arkadaşı sınıf öğretmeni Yaşar Kaygısız, “Danyel hoca saz çalardı, şiir okurdu, etnik kimliğinden öte bu topraklara yüreğini koyardı” cümleleriyle anlatıyor…

20 yıllık sınıf öğretmeni Kaygısız da, öğretmenlik hayatına Mardin Midyat’ta başlamış. O da KHK mağduru olmuş. Sosyal medyada bir karikatürü beğendi diye 17 Şubat’ta gözaltına alınmış, hakkında ‘örgüt propagandası ve cumhurbaşkanına hakaret’ davası açılmış, 29 Ekim’de de açığa dahi alınmadan doğrudan görevden uzaklaştırılmış.

Danyel Irgav gibi çocukları hep kendi evladı bildiğini anlatan Kaygısız, “Biz Danyel ile birlikte ‘çocuklar ölmesin’ dedik. Arkadaşım Danyel’i en son gördüğümde ona ‘Yeter artık emekli ol, çok yoruluyorsun’ dedim. O da ‘Yok çocuklar bitirsin, Özlem atansın sonra emekli olurum’ derdi” diyor. Devamını oku: ‘Danyel Ermeniydi, Doğuştan Suçluydu!’ �

Nor Radyo ile Dayanışma Gecesi’ne Davetlisiniz!

nor-radyo-dayanisma-gece

Kaos GL

Eşitliği, özgürlüğü, kardeşliği, barışı ve ekolojik yaşamı savunan Nor Radyo, dayanışma gecesi düzenliyor.

17 Ocak 2009 tarihinde www.norradyo.com adresinden yayın hayatına başlayan Nor Radyo, “Dünyanın tüm sesleri birleşin!” sloganından yola çıkarak milliyetçiliğe, cinsiyetçiliğe, militarizme, türcülüğe ve ekolojik tahribata karşı; eşitliği, özgürlüğü, kardeşliği, barışı ve ekolojik yaşamı savunan programlarıyla 7 seneye yakın bir süredir yayın hayatına devam ediyor!

Nor Radyo, alternatif yayıncılığı ile ana akım medyanın yayınlamadıklarına ışık tutarken, çok dilli program ve ezgileri ile dünyanın tüm seslerini bir araya getiriyor.

Nor Radyo programcıları ve dinleyicileri, sizi 10 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek dayanışma gecesine çağırıyor. Saat 20:00’de başlayacak olan gece, Bigudi Bar’da gerçekleşecek.

Bigudi Bar adres: İstiklal Caddesi, Mis Sokak, No:5, Kat:5, Beyoğlu, İstanbul

Diğer Haberler:

http://bianet.org/bianet/toplum/181284-nor-radyo-dayanismaya-cagiriyor

https://www.evrensel.net/haber/297699/nor-radyo-10-aralikta-dayanisma-etkinligi-duzenliyor

https://yesilgazete.org/blog/2016/12/01/10-aralik-cumartesi-gunu-nor-radyo-dayanisma-gecesinde-bulusuyoruz

http://www.cnnturk.com/yasam/diger/nor-radyo-programcilari-ve-dinleyicileri-bulusuyor

http://www.wherevent.com/detail/Nor-Radyo-%D5%86%D5%B8%D6%80-Nor-Radyo-Dayanisma-Gecesinde-Bulusuyoruz

http://www.demokrathaber.org/etkinlik/nor-radyo-programcilari-dinleyicileriyle-bulusacak-h76141.html

Müdahil Dergi:Sayı 3/Askıda Faşizm

mdahil-dergi

Müdahil Dergi

7 Haziran 2015’ten 15 Temmuz 2016 ‘ya kadar geçen bir yıl; parlamenter siyasetin sınırlılıkları, liberal şiddet algısı, sokak mücadelesi gibi meselelere dair düşünme biçimlerimizi yeniden değerlendirmeyi zorunlu kılıyor. Zira geçen bir yıl içerisinde tüm bunlar, salt kavramsal tartışmaların konusu olmaktan çıkıp hızla dönüşen siyasal atmosferde günlük yaşamımıza değen meseleler haline geldi. AKP’nin geriletilmesi anlamına gelen 7 Haziran HDP zaferini kutlarken zafer kazanılan alanın burjuva diktatörlüğünün en kalın zırhlarından biri olduğunu hatırda tutamadığımız ölçüde, AKP’nin HDP’yi parlamenter sistemin dışına atmakla cezalandırma çabası karşısında söz üretmekte zorlandık. Gever, Silopi, Silvan, Cizre, Sur, Varto, Yüksekova … yakılıp yıkılırken liberal şiddet karşıtı söyleme eklemlendiğimiz ölçüde öz yönetim taleplerini ve işaret ettikleri siyaset biçimlerini anlamaktan uzaklaştık, OHAL’in nasıl da yayılıveren bir şey olduğunu düşünmez olduk. DAİŞ militanlarının göz göre göre can aldığı bir dönemde, polis-yargı-DAİŞ üçgeninde her an hangi birinin hedefinde olduğumuzu ve korkunun beslediği öfkeyi yönelteceğimiz düşmanı kestirmekte zorlandıkça sokaktan giderek uzaklaştık. Devamını oku: Müdahil Dergi:Sayı 3/Askıda Faşizm �

Patrik Seçiminde Kavga

56868

Ohannes Kılıçdağı
Agos

Hemen hemen sekiz senedir, zaten yıpranmış olan Türkiye Ermeni toplumunun değer ve kurumlarını daha da yıpratan patrik seçim kriziyle karşı karşıyayız. Bu durum, devletin Ermeni toplumu için öngördüğü eritme politikalarıyla son derece uyumlu. Aram Ateşyan da, şahsi beka hesaplarıyla bu politikanın bugünkü işbirlikçisi oldu. Fakat, ne bu kriz, ne de işbirlikçilik yeni. 1944-1950 arası benzer bir kriz daha yaşanıyor. Talin Suciyan, geçen haftadaki yazımda da bahsettiğim, ‘The Armenians in Modern Turkey’ başlıklı kitabında (Türkçeye çevriliyormuş, önümüzdeki sene yayımlanır sanırım) bu krize bir bölüm ayırmış. Bu yazıda, temel olarak Suciyan’ın verdiği bilgiler çerçevesinde o krize bakalım ve günümüzle kıyaslayalım. Dolayısıyla, aşağıda okuyacaklarınız, esasen o bölümün bir özetidir, sadece bazı yorumlar eklenmiştir. Öte yandan, bu yazı meseleyi bütün yönleriyle ele almaya yetmeyeceğinden, önemli olmasına rağmen sorunun devletler ve kiliseler arası boyutunu dışarıda bıraktım. Devamını oku: Patrik Seçiminde Kavga �