Basın Açıklaması: Ortadoğuda Süregelen Vahşete Son !

[ A+ ] /[ A- ]

Basına va Kamuoyuna
Soğuk savaş dönemi ABD yönetimlerinin Sovyetler Birliği’ne karşı Asyada oluşturduğu köktendinci milis güçler, soğuk savaş bittikten sonra bölgede gittikçe güçlenmiş ve sonunda kendisini yaratan ABD yönetimleriyle karşı karşıya gelmiştir. Bölgedeki stratejik çıkarları zedelenmeye başlayan ABD, -istihbarat bilgileri de olmasına rağmen- 11 Eylül de sivillere karşı gerçekleştirilen saldırıyı da bahane ederek Ortadoğuda, yeniden bir yapılandırma projesine başlamıştır. Önce Afganistan ve sonra da baskıcı Saddam yönetimine savaş açıp kendi çıkarları doğrultusunda sivil-asker gözetmeksizin bombalayarak hemen kapı komşumuzdaki trajediyi yaratmıştır.

Öte yandan ABD’nin Ortadoğudaki güçlü müttefiki olan İsrail ise yıllardır Filistin halkı ile, geçen sene ise Lübnan ile savaşarak sadece kendi çıkarları doğrultusunda çatışmakta ve hala anti demokratik, militarist eylemlerine devam etmektedir. Geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletlerin, Lübnan’ın işgali nedeniyle -ABD baskısıyla- İsrail yönetimini kınamaması da ‘Uluslararası Hukuğun’ bir ‘Güçlüler Hukuğu‘na dönüştüğünün göstergesidir.

Ortadoğuda yaşanan bu çatışmalar ve bu tür hukuksuzluklar bölgedeki halkların giderek karşısındakini ötekileştirmesine ve dolayısıyla da düşmanlaştırmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda dinsel veya mezhepsel farklılıklar sık sık gündeme getirilip dinler arası diyalog yerine dinler arası düşmanlık körüklenmektedir. Irakta yaşayan ve sayıları 1 milyon olan Süryani-Keldani-Arami-Asuri (Erm. Asori) toplumu da körüklenen bu düşmanlıktan en çok nasibini alan toplumlardandır. Bu trajedinin içinde bulunan Iraklı olmasına rağmen Hristiyan kimliği nedeniyle ne yazık ki bir düşman olarak görülen ve milis köktendinci güçlerin hedefi haline gelen Iraklı Asori Toplumu geçen hafta Bağdattaki bir kiliselerinin yakılmasıyla dehşete düşmüştür. 2004 yılında da yakılan kilisenin 2. kez yakılması, Iraktaki halkların barışı ve huzuru adına endişe verici bir gelişmedir.

Biz Nor Zartonk olarak, dünya barışını engelleyen her türlü militarist eyleme karşı olduğumuzu yineleyerek gerek son saldırıyı gerçekleştiren milis güçleri gerekse emperyalist çıkarları için insan hayatını ve toplumsal barışı hiçe sayan ABD yönetiminin adaletsiz uygulamalarını şiddetle kınıyoruz.

Nor Zartonk