Kitap: 100 Yıl Önce Türkiye’de Ermeniler

[ A+ ] /[ A- ]

Birzamanlar Yayıncılık
Editör: Osman Köker

Bu kitap, 20. yüzyıl başında bugünkü Türkiye sınırları içinde yasayan Ermenileri, çoğunluğu 1900-1914 yılları arasında hazırlanmış 750 kadar kartpostalın sunduğu verilere dayanarak anlatıyor. Ermenilerin yaşadığı şehir, kasaba, mahalle ve köyler; bulundukları yerleşim yerlerinin iktisadi ve sosyal hayatındaki rolleri; Ermenilere alt kilise, manastır ve okullar; yayımladıkları gazete ve dergiler, Türkiye’de ilk kez Ermeni, Türk ve batılı kaynaklara dayanarak yapılmış bir araştırmayla ortaya konuyor.