Sansürcülere Son Nokta

[ A+ ] /[ A- ]

Sözde gençlik grubu”

“Ergenekon yemini”

“Ya sev ya terk et”

“Ya hep beraber ölürüz, ya hiç birimiz”

“Kırıkkale kırması”

“Birileri düğmeye basmış”

“Savaş Açmış”

Yukarıdaki alıntılar faşizan bir partiden ya da ırkçı bir gruptan yapılmamıştır. Alıntılar, Nor Zartonk’un Hyelist Mail Grubunda yapılan sansürü teşhir etmesinin ardından, Hyelist moderatörleri Murat Bebiroğlu ve Aret Çiçekeker tarafından Hyelist ve Hyetert’te yazılan yazılardan alınmıştır. Görüldüğü üzere, 19 Ocak öncesi ve sonrasında Hrant Dink’in arkasından hakaret edenler bugün yazdıkları yazılarda O’nun adını dahi kullanamayıp bize saldırmaktadır.

Hyelist moderasyonu verdiği cevaplarla uyguladığı sansürü itiraf edip kendi ideolojisini ortaya koymuştur. Murat Bebiroğlu ve Aret Çiçekeker kendilerinden beklenen düzeyde ve üslupta davranmış bir taraftan pişkince sansürü kabul edip diğer taraftan sansürün üstünü örtmek adına polemik yaratmak için gülünç iftiralar atmışlardır.

Öncelikle bilinmelidir ki bir gazeteden alıntı yapmak o gazetenin iktidarı altına girmek değildir. Zira Agos’dan alıntı yaptı diye Nor Zartonk’a ”Agos’un gençlik kolu” demek ile Turkishforum’dan alıntı yaptı diye Hyetert’e, ”Turkishforum’un gençlik kolu” demek arasında fark yoktur. Ayrıca Nor Zartonk’un bir gençlik kolu olmadığını ifade etmesini ‘’Gençlik kolları kötüdür’’ diye algılamak çarpıtmanın güzel örneklerinden biridir. Hyetert’den bize her türlü iftira atmaktan çekinmeyen bu zihniyet ‘’Cevap verme hakkımızı kullanamıyoruz’’ diyerek insanların yüzlerine baka baka yalan söyleyerek istedikleri ortamdan cevap verme haklarını kullanmışlardır.

Nor Zartonk üyelerinin adlarını merak edenler, önce “Hyelist gibi güvenliği sınırlı bir ortamda neden 300’e yakın insanın kişisel bilgilerini toplamaktadır?” sorusunun açıklamasını üyelerine yapmalıdır. Bu bilgiler arasında ev adresi, meslek bilgisi ve telefon numarası neden vardır? Bununla ne ”amaç”lanmaktadır? Bir mail grubuna üye yapmak için bu kadar bilgi toplayanlar, bu insanlara zarar gelmesi durumunda sorumluluk alacaklar mı? Bu sorulara cevap vermeleri gerekmektedir.

Nor Zartonk’un bir yönetim kurulu olmadığını bir türlü anlayamayan Murat Bebiroğlu, bağımsız olmaktan ve demokrasiden ne kadar anladığını da bize göstermiştir. Nor Zartonk’un ilkelerini kabul eden ve toplantılarına katılan herkesin karar almada oy hakkı vardır. Bu bağlamda Nor Zartonk’un üyelerini merak edenler toplantılarımızdan veya etkinliklerimizden birine katılarak bizimle tanışabilirler. Biz, sanal alem yerine gerçek alemde faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz için seve seve herkesle -yüz yüze- bir araya gelebiliriz.

”Türkiye’de Azınlık Olmak” anketinin bilimselliğini ısrarla sorgulayan şahısların kendi beceremedikleri işleri yapanlara karşı kin beslemeleri üzücüdür. Biz bu zihniyetin ortaya attığı gülünç iddiaları dikkate almayarak kendilere internet sitemizde gerekli açıklamaların bulunduğunu tekrarlıyoruz. Bu kişiler, anketin eksi ve artılarını değerlendirmek üzere yapmış olduğumuz, İstanbul Bilgi Üniversitesi’den Doç. Dr. Ferhat Kentel ile Araş. Görev. Ohannes Kılıçdağı‘nın katıldığı panele gelme lütfunde bulunmamışlardır. Bununla birlikte, sordukları sorulara verdiğimiz cevapları da sistematik olarak görmezden gelmiş ve her zaman olduğu gibi sıkıştıkça konudan konuya atlayarak amaçlarının eleştiri değil ”çamur atma” olduğunu en açık şekliyle ortaya koymuşlardır. Şunu bilmedirler ki: ”Güneş balçıkla sıvanmaz”.

Biz başkaları gibi Türkiye Ermeni toplumunun sorunlarını üzerinden şöhret kazanmaya değil bu sorunları çözmeye çalışıyoruz. Yaptığımız araştırmalar ve çalışmalar ile ilgili yazılar internet sitemizde bulunmaktadır. Bu sansürcü zihniyetin iftira atmadan önce sitemizi incelemesi, söylediklerinin daha sonra çelişmemesi adına önemlidir. Ayrıca bu yazılar “çeviri” ya da “alıntı” değil bizatihi Nor Zartonk’luların bir araya gelerek oluşturduğu ortak emeğin ürünüdür. Bu bağlamda Nor Zartonk’un Türkiye Ermeni Toplumunun sorunları üzerine kafa yorduğu açıktır.

Ya hep beraber ya hiç birimiz” sloganını dahi çarpıtarak demagoji yapanlar önce sloganın ne demek istediğini anlamaya çalışmalıdırlar. Tamamı “Kurtuluş yok tek başına, yap hep beraber ya hiç birimiz!” olan bu slogan kurtuluşun tek başına ve tek tek bireysel çabaların sonucu olamayacağına vurgu yapar. İnsanları birlikte mücadele yürütmeye, yardımlaşmaya ve dayanışmaya çağırır. Nor Zartonk’un “Benim Adım” belgeselini izleyerek sloganın ne anlattığı çok daha iyi anlayabilirler.

(“Benim Adım…” Belgeseli : http://video.google.de/videoplay?docid=83180636994714552&ei=is8ySsjCDaP42wLE_PCwCQ&q=benim+adim ).

İşin özü Hyelist moderasyonu her zaman yaptığı gibi konuyu çarpıtarak ve laf kalabalığı yaparak sansürcü anlayışına kılıf uydurmaya çalışmıştır. Hyelist moderasyonu yaptıkları açıklamalarla baskının ve sansürün yanında yer aldıklarını ve uygulayıcısı olduklarını açıkça ifade etmişlerdir.

Editör Meselesi

Başta belirtmek isteriz ki ’’Cemaate Editör Gerek’’ yazısının sahibi Aris Nalcı’dır ve kendisinin Nor Zartonk ile bir bağı bulunmamaktadır. Yazının içeriği yazarın sorumluluğunda olduğu için içerik ile ilgili eleştirilere cevap verme hakkı yazının sahibine aittir.

Yazının Nor Zartonk’ta yayınlanması ile ilgili eleştirilerin muhatabı ise Nor Zartonk’tur. Bu bağlamda Nor Zartonk olarak bizim, Aris Nalcı’nın yazdığı yazıyı yayımlamamızın sebebi, Ermenileri/insanları düşman ve katil olarak gösteren ve listedeki insanları açıkça hedef haline getiren ırkçı yazılar yayımlanırken daha dikkatli olunmasıdır. Bu tür yazılar eğer yayımlanacaksa bir açıklama ile birlikte yayımlanması önemlidir.

Faşizan bir gazetedeki fikir yazısı ile insanları hedef gösteren yazılar aynı kefeye konularak ‘’haber verme görevimizi yerine getirdik’’ demek demagojiden başka bir şey değildir. Fikir yazısı ve hedef gösterme arasındaki farkı bilmeyen kişilerin internet sitelerinde editör olması da bizim de anlamlandıramadığımız bir diğer konudur. Bu bağlamda editörlük herkesin yapacağı bir iş değildir.

Ayrıca ısrarla Turkishforum yerine neden Hyetert’e tepki gösteriliyor diye bas bas bağıranlar acaba bu forumla ilgili bir şey yapılmadığını nerden bilmektedir? Bu foruma ve editörlerine karşı uygulanacak her türlü adli yükümlülük mütekabil olarak bu yazıyı sitelerine koyan herkes için geçerlilik kazanacaktır. Sanıyoruz ki bunun farkında değiller.

Şu da bir gerçek ki Ermenileri hedef haline getiren bu listede yer alan adlar arasında Hyetert editörlerinin adı ya da akrabalarının adı bulunsa yine bu liste yayımlanabilecek miydi? Basın etiğini bilmeden editör olmanın getirdiği sonuç budur.

Nor Zartonk’un adını düzgün yazamayanların 16 Haziran’daki manşet haberlerinde Türkiye Ermenileri Patriği’nin adını dahi düzgün yazamadıklarını görünce biz de soruyoruz: Acaba yayımladığınız yazıları okuyor musunuz?

Son Nokta

Polemikler ile bir yere gelmeye çalışan ve bu konuda hayli başarılı olanlar, sansürcülüklerini pişkince kabul etmişlerdir. Uzun zamandır, bu zihniyetin Hyelist’te yaptığı tartışmalardaki lümpenlik ve insanları aşağılayan tavır artık Hyetert sayfalarına da taşmıştır. Onlara önerimiz ”Hyetert okunmuyor” diye mazlum bir role bürünüp yazılar yazmaları yerine kaliteli işler yapmalarıdır. Biz biliyoruz ki onlar -en iyi becerdikleri iş olan- polemiklerine ve yalanlarına devam edecekler. Artık klasikleşen ve her hafta başı yayımlanan, iftirayla dolu yazılarına devam edebilirler. Biz bu yazı ile tartışmaya son noktayı koyuyoruz. Yalnız kendilerine önerimiz polemik yaratmaya çalışırken bir düzey tutturmalarıdır.

Onlar lafazanlığa biz ise faaliyetlerimize devam ediyoruz ve her zaman şunu diyoruz:

Nor Zartonk her zaman baskının, sansürün ve sömürünün karşısında halkın yanında olacaktır.

Nor Zartonk

ԿԱՄ ՄԻԱՍԻՆ,ԿԱՄ ՈՉ ՈՔ
Ya Hep Berber! Ya Hiç Birimiz!

Not: Altına ”Nor Zartonk” imzası bulunmayan yazıların, Nor Zartonk’u bağlayıcı yanı yoktur.