Röportaj: Garbis Balıkçı’nın dilinden “o gün”!

Sayat Tekir Nor Zartonk Sevag Balıkçı, Ermeni Soykırımı’nın 96. Yıldönümünde, 24 Nisan 2011 tarihinde Batman’ın Kozluk ilçesinde zorunlu askerliğini yaptığı sırada Kıvanç Ağaoğlu tarafından öldürüldü. Birileri Ermenilere, yüz yıllık soykırım hafızasını, Hrant Dink’in katlinden dört […]

Anma: SEVAG SENİ UNUTMAYACAĞIZ!

Aramızdan alınışının 13. yılında Sevag Balıkçı’yı ve sevgili babası Garbis Balıkçı’yı anmak için buluşuyoruz. Tüm dostlarımız davetlidir. Tarih: 28.04.2024 Pazar, 14.00 Yer: Şişli Ermeni Mezarlığı Nor Zartonk / Նոր Զարթօնք

Nor Zartonk: Soykırım faillerini lanetliyoruz! Adalet talep ediyoruz!

108 yıl önce, soykırım planının bir parçası olarak 24 Nisan 1915 tarihinde yüzlerce Ermeni aydını tutuklandı. Ermeni halkı binlerce yıldır yaşadığı anayurdundan etnik ve dini aidiyetlerinden dolayı Osmanlı devleti eliyle sürüldü ve sürgün yollarında katledildi. […]

Դէպի Քամփ Արմէնի վերակառուցման Հրանդ Տինքի կտակը

Հանրապե­տական շրջա­նի պոլ­սա­հայ պատ­մութեան մէջ բա­ցառու­թիւն են այն դրո­ւագ­նե­րը, որոնք պար­զո­ւած են հա­սարա­կու­թեան իշ­խա­նու­թիւննե­րու որո­շու­մին դէմ դի­մադ­րե­լու կամ­քով։ Մօտ ան­ցեալին եր­կու դէպ­քեր ըլ­լա­լով կը յի­շուին Պո­մոն­թիի Մխի­թարեան Վար­ժա­րանի եւ Քամփ Ար­մէ­նի պե­տական դա­ւադ­րա­կան գոր­ծո­ղու­թիւնով մը […]

19 Ocak Basın Açıklaması: 10 Yıldır Hrant Yok, Adalet Yok, Hesap Soruyoruz!

10 yıl önce bugün, Hrant Dink katledildi. 10 yıl önce bugün yüzbinler katledilen Hrant Dink için yürüdü. 100 yıllık inkârı ve yalanı karşısına alan, özgürlük, barış, kardeşik ve eşitlik için sesini korkusuzca yükselten Hrant, 10 […]

Յայտարարութիւն՝ Քամփ Արմէնի Վերադարձման

Վերաբերեալ՝ Ուղղուած Մամլոյ եւ Ընդհանուր Հասարակութեան, Քամփ Արմէնը 27 Հոգտեմբեր 2015ին, մեր դիմադրութեան 175րդ օրը, վերադարձուեցաւ Կէտիկփաշայի Աւետարանական Եկեղեցւոյ Հիմնարկութեան, այսինքն հայ ժողովուրդին: Նախ եւ առաջ, մեր խորին շնորհակալութիւնները կը յայտնենք Քամփ Արմէնի փլուզումի ցանկության […]

Նոր Զարթօնքի Մամլոյ Հաղորդագրութիւնը՝ Հայոց Ցեղասպանութեան Մասին

24 Ապրիլ՝ Ցեղասպանութիւն եւ Ուրացում Օսմանեան Կայսրութեան շրջանին հայերու ուղղուած առաջին զանգուածային ջարդերը կատարուեցաւ Սուլթան Համիտի հրամանով 1894-1896 թուականններուն Համիտիյէ ջոկատներու կողմէ: Ասոր յաջորդեցաւ 1908-ի Մէշրութիյէթէն վէրջ իրականացուող 1909-ի Ատանայի ջարդերը: Իսկ 24 Ապրիլ 1915 […]